Blog Detay

Ana Sayfa Blog Detay
ERP Nedir? Kurumsal Firmalar İçin ERP Sistemi Avantajları Nelerdir?

ERP Nedir? Kurumsal Firmalar İçin ERP Sistemi Avantajları Nelerdir?

Bir ERP sistemi sayesinde müşteri siparişleri, üretim, satın alma, depolama, sevkiyat, muhasebe gibi tüm varlıklar iş süreçleri arasındaki veri akışını yönetebilir. Bir ERP programı, bir kuruluş içindeki çeşitli kaynaklardan gelen ortak verileri birleştirerek tüm kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar, tekrar eden süreçleri ve kafa karıştırıcı verileri ortadan kaldırır. Başlangıçta Emtia Yönetimi olarak adlandırılan ERP sistemleri, bir kuruluş içindeki tüm süreçleri kontrol ettikleri için esasen iş yazılımıdır.
ERP, sipariş girişi, sipariş üzerine üretim süreci, yükleme, finans departmanı tarafından faturalama gibi tüm işlemleri müşteri tarafından talep edildiği şekilde toplayan bir sistemdi. Ayrıca ERP programlarında insan kaynakları yönetimi yapılabilmektedir. Bu, işletmenizin verimliliği planlamak ve en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğu tüm süreçleri yönetebileceğiniz anlamına gelir.

ERP Nedir?

ERP, finans, insan kaynakları, üretim, satış ve pazarlama gibi departmanları tek bir yazılım sisteminde entegre ederek farklı departmanlar arasında ortak veri alışverişini sağlayan bir sistemdir. Kısaca ERP yazılımı, bir işletme içinde devam eden tüm bilgi akışlarını entegre edebilen ticari bir yazılım paketidir. İş süreçleri tamamen ERP programlarıyla birbirine bağlıdır.

ERP Ne İşe Yarar?

En alt seviyede, şirketin tüm iş süreçlerini kontrol etmek ve yönetmek için bir ERP sistemi kullanılır. Daha hızlı, daha etkili, daha verimli, daha kullanışlı olmak ve daha geniş bir yelpazedeki iş süreçlerini gerçekleştirmek için iş gereksinimlerini karşılayan sistemler oluşturabilen yazılımlardaki insan hataları, sorunları ve gecikmeleri. Ve maliyetleri azaltabilir. ERP, üretim darboğazlarını ortadan kaldırmanıza, satış kaynaklarını daha iyi planlamanıza, müşteri hizmetlerini iyileştirmenize ve envanter kullanımını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

ERP Neden Gerekli?

Neden ERP'ye ihtiyacınız var? Sorunuzun kesin cevabı, geleneksel iş olan satış, üretim, finans, kalite gibi birçok konuda veri akışı sağlayarak kontrol edilebilen, hataları ortadan kaldıran kapsamlı bir yazılımdır. Bir şirket üretim yapıyorsa, müşteriye doğru ürünü hatasız sunmak, bütçeleri kontrol etmek, finansal işlemleri tamamlamak ve bu karmaşıklıkları ortadan kaldırarak önemli verimsizliklerin önüne geçmek istiyor. Ticaret bir envanter yönetim sistemi gerektirir.

ERP sistemlerinin işletmelere sağladığı diğer faydalar;

Gelişmiş iş süreçleri. İş süreçlerinin çalışanlar ve yöneticiler tarafından daha iyi izlenmesi. Daha az evrak işi. Daha iyi bilgi planlaması, daha iyi veri doğruluğu sağlamaktır. Gelişmiş gider takibi. Müşterilerinize kısa yanıt süreleri sunun. Daha iyi nakit takibi de sunduğu avantajlardan biridir. Gelişmiş teklif yönetimi. Gelişmiş uluslararası ticaret. Genel bir müşteri veri tabanı olarak kullanılabilir.

ERP Modülleri Nelerdir?

ERP yazılımları, şirketlerin ihtiyaç duyduğu pek çok modülden oluşmaktadır. Bazı yazılımlar için bu modüller isteğe bağlıdır, bazıları için paket olarak sağlanabilir. Ayrıca Bilişim ERP gibi ERP programları özel entegrasyonlarla eğitim kurumlarına uyarlanabilen bir altyapıya sahiptir. Modüller:

Satış Yönetimi Modülü

ERP sisteminin satış yönetimi modülü, firmaların ürün/ürün siparişi alma, üretim, satış ve teslimat süreçlerinin tamamını yönetmelerine olanak tanır. Bu alanda müşteriye özel işlemleri takip etmek için özel gruplandırma seçenekleri ile sadakat kartları oluşturabilirsiniz.

Stok Yönetimi Modülü

Envanter Yönetimi modülü, şirketlerin hammadde ve diğer ürünlerin teslim alınmasından envantere alınması, işlenmesi ve müşterilere teslimine kadar olan süreci kolayca yönetmesini sağlar. Modül sayesinde kalite kontrol ve sözleşme takibi süreçlerinizi takip ederek depolama maliyetlerinizi minimumda tutabilirsiniz.

Satın alma Yönetimi Modülü

Satın alma Yönetimi modülünde firmanın ihtiyacı olan tüm malzeme, hizmet vb. Alımlar izlenir. Satın alma sürecinin her aşamasında ayrıntılı kontrole sahip olun. Satın alma ve diğer tanımlar, teklif verme süreci, sipariş verme süreci ve tedarikçi değerlendirme süreci Satın alma modülü tarafından yönetilmektedir.

Üretim Yönetimi Modülü

Üretim Yönetimi modülü, ürün tasarımı, malzeme ve kapasite planlaması, üretim takibi, talep yönetimi gibi konuları yöneten bir modüldür. Firmalar üretimin her aşamasında bu modülden faydalanmaktadır. Üretimde hataların en aza indirilmesi, malzemelerin doğru kullanılması, kapasitenin hesaplanması gibi süreçler şirket verimliliği açısından kritik öneme sahiptir. ERP yazılımlarının en çok popüler üretim modülüdür.

Finans Yönetimi Modülü

Bu modül, şirketinizin borç ve alacak hesaplarını, vadeli işlem sözleşmelerini ve diğer tüm finansal işlemleri yönetmenizi sağlar. Bu modül, şirketlerin ortak muhasebe yapmasına ve hesaplamaları yönetmesine olanak tanır. Mali Kontrol modülü Bütçe Kontrol ile de tam olarak kontrol edilebilmektedir.

Kalite Yönetimi Modülü

Kalite kontrol modülü, ana yapıları gösteren prosedürler, talimatlar, çizimler vb. içerir. Bu içerir. Dokümanları tanımlayın, dağıtımlarını ve revizyonlarını takip edin ve doküman onayını/görüşünü alın. Kalite Kontrol modülü, kalite standartlarını yönetir. Uyumlu olmayan seviyeler sistem tarafından tanınır. Gerekli güncellemeleri otomatik olarak gerçekleştirmek ve sisteminizi güncel tutmak için depo, satış ve üretim modülleri ile etkileşim kurun.

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü

ERP fonksiyonel modülü işe alım, kayıt, izin ve kariyer planlama gibi tüm süreçleri kapsar. Çalışan tüm işlemleri kontrol etmek için bu modülü kullanın. İK modülünden sonra her şirket büyüklüğü için sistem içinde takip etmek yerine bağımsız İK yönetimi sağlayan bir sistemi de takip edebilirsiniz.

ERP Diğer Modüller Nelerdir?

ERP modülü, ürüne sahip olan firmanın önceliklerine ve ürünü pazara sunma hedefine bağlıdır. Öte yandan, bazı satın alma şirketleri, temel sürece özel ERP modüllerinin ötesinde modüller talep etmektedir. Sistemdeki diğer isteğe bağlı modüller veya modüller, bakım modülü, gider yönetimi modülü, tedarik zinciri modülü, bütçe yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimidir.

Dünden Bugüne ERP Sistemlerinin Kısa Tarihi

ERP'nin geçmişi 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Ford Whitman Harris tarafından 1913 yılında geliştirilen Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) üretim planlama sisteminin ilk kez kullanılmıştır. 1964 yılında, bir EOQ sistemi ile bir bilgisayarı birleştiren bir MRP malzeme ihtiyaç planlama çözümü geliştirildi ve ERP tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. MRP, 1983 yılına kadar güvenilir bir üretim standardı olarak kullanılmıştır. 1983 yılında MRPII üretim planlama sisteminin geliştirilmesiyle yeni bir dönem başladı. MRP II sistemi, yazılım mimarisine modüler bir yaklaşım kullanılarak geliştirilmiştir. Sistem ayrıca parça listeleri, sözleşmeler ve satın almalar gibi kritik üretim adımlarını da içeriyordu. MRP II sistemi, farklı birimlerin operasyonel gereksinimlerini tek bir sistemde karşılayan ilk sistem oldu. 1970'li ve 1980'li yıllarda gelişen ERP, insan kaynakları yönetiminden finansal yönetime kadar pek çok parametreyi bilgisayar ve teknolojinin gelişmesiyle birleştirdi. 1990'larda bu sistemler için yeni bir isim oluşturuldu: Kurumsal Kaynak Planlaması. 1990'lı yıllardan itibaren yazılım teknolojik gelişmeleri takip etmiş ve evrim geçirmiştir. Günümüzde ERP sistemleri tüm temel iş faaliyetlerini yönetebilen sistemler olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır..

ERP’ye İhtiyacının 4 Nedeni

Müşteri İhtiyaçlarının Karşılanmasında Zorluk 

Mevcut yöntemleriniz ve sistemleriniz eski yöntemleri kullanıyorsa, kaçınılmaz olarak müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacaksınız. Bu süreç çok sıkıcı olabilir ve en iyi çözüm sistemi devreye almaktır. Bugün, makineler sistem kurulumunu üstlenebilir ve işletimi tamamlayabilir. Yazılım operasyon sürecini yönetmek için harika yardımcılar olabilirler.

Farklı Sistemleri Birbirine Bağlamasını Zaman Kaybettirmesi

Bireysel sistemlerin birlikte çalışabilirliği her zaman bazı sorunları ve verimsiz zaman yönetimini beraberinde getirir. Farklı sistemler üzerinde iş birliği yaptığınızda ve bu sistemlerin birbirleriyle iletişim kurması gerektiğinde kafa karıştırıcı olabilir. ERP programları tek bir sistem üzerinde mükemmel bir şekilde birlikte çalışır.

Temel Süreçler Aksaması

Bir işletmenin üretimden finansa, insanlardan envanter yönetimine kadar birçok temel süreci vardır. Bu süreçler düzgün ve sistematik bir şekilde yönetilmezse, bir şirketin büyümesinin önündeki en büyük engel olan aksaklıklar meydana gelebilir. Temel süreçleri daha hızlı ve daha kolay yönetmek için kurumsal kaynak planlama yazılımını kullanmak, yalnızca bir sermaye yatırımı olarak değil, büyüme odaklı bir hareket olarak görülmelidir.

Verimliliğin Düşüşü

Üreticiler için en önemli konulardan biri atık durumunun üretim verimliliğine olumsuz etkisidir. Üretim israfını en aza indirerek üretkenliğinizi artırabilirsiniz. ERP yazılımı bu görevi üstlenir ve süreçlerin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Hemen şimdi hizmetlerimiz hakkında iletişime geçebilirsiniz.