Blog Detay

Ana Sayfa Blog Detay
5 Farklı Hasta/Danışan Tipleri ve Psikolojisi

5 Farklı Hasta/Danışan Tipleri ve Psikolojisi

Sağlık araştırmalarında hasta özelliklerini düşündüğümüzde genellikle aklımıza biyostatlar, tıbbi geçmiş, genetik yapı vb. Hastaların bireysel psikolojileri ve kişilik özellikleri genellikle göz ardı edilir. Genel olarak, hastanın değerlerini, ilgi alanlarını ve yaşam tarzlarını bilmemiz, buna göre hareket etmemiz ve sorunları ve hastalıkları çözerken onları gerçekten neyin motive ettiğini ve bilmemiz gerekir. Bunlara uygun bir program geliştirmek, hastanın psikolojisini doğru bir şekilde tedavi ederek daha etkili sonuçlara yol açacaktır. 
Hastalıktan bağımsız olarak hastaları/müşterileri kişiliklerine göre kategorize ederek hasta/müşteri yönetimini basitleştirin. Küçük bir gözlem ile hangi hastaların tedavi edilmesi gerektiğini, nasıl tedavi edilmesi gerektiğini, tanı ve tedavilerin nasıl uygulandığını analiz edebilirsiniz.
Hasta tipine göre hareket ederek hastanın psikolojisini daha iyi yönetebilir ve hasta ile en verimli iletişimi kurabilirsiniz. Hastalarınızla en verimli iletişimi kurabilmeniz için bilmeniz gereken 5 hasta tipini sizlerle paylaştık.

Bağımsız Şüpheci

Bu, en zor hasta/müşteri tiplerinden biridir. Size ve genel olarak her şeye şüpheyle yaklaşıyorlar. Bunun bir nedeni, bu tür hastaların genellikle teşhis ve tedavi seçeneklerini öğrendikten sonra kendi fikirlerini oluşturmaları ve kendilerine güvenmeleridir. Bu, en zor hasta psikolojisi tiplerinden biridir. Size ve gene bu, en zor hasta/müşteri tiplerinden biridir. Size ve genel olarak her şeye şüpheyle yaklaşıyorlar. Bunun bir nedeni, bu tür hastaların genellikle teşhis ve tedavi seçeneklerini öğrendikten sonra kendi fikirlerini oluşturmaları ve kendilerine güvenmeleridir olarak her şeye şüpheyle yaklaşıyorlar. Bunun bir nedeni, bu tür hastaların genellikle teşhis ve tedavi seçeneklerini öğrendikten sonra kendi fikirlerini oluşturmaları ve kendilerine güvenmeleridir.

Araştırmacı

Araştırmacı kişiliğe sahip hastalar, her zaman en iyi yöntemleri, en iyi doktorları, en iyi tedavileri ararlar, ancak bunlar mutlaka olumsuz değildir. Bu, zaman alıcı bir süreçtir ve en son araştırmalara sizden daha aşina olabilirler.
Bu tür hastalar genellikle araştırma yoluyla doktorlarıyla daha işbirlikçi bir ilişki kurma hakkına sahip olduklarını hissederler ve bu nedenle karar vermede sağlam bir söz sahibi olmayı beklerler.
Bu tür hastaların çalışılması, dinlenmesi ve ilgilenilmesi çok faydalıdır. Onların düşüncelerini ve fikirlerini önemsediğinizi göstererek onların kalbini açabilir ve kazanabilirsiniz.

Pasif Bağımlı

Şüphecilerin aksine pasif hastalar, tıbbi karar verme sürecinin tüm yönlerini tıp uzmanlarının ellerine bırakmayı tercih ederler. Bu tip hastalar, körü körüne inanç veya uyuşukluk yerine, gerçekten hemşirelerinin, pratisyen hekimlerinin veya doktorlarının en iyisini bildiğini hisseder.
İlaç, tedavi ve en son araştırmalar her zamankinden daha karmaşık ve hazır hale geldiğinden, bu tip hastaların tedavi risklerini ve faydalarını kavramaya veya tartışmaya çok az ilgisi vardır veya hiç ilgisi yoktur. Tıp uzmanlarının, pasif bağımlı hastanın “bağımlı” kısmının çok fazla soru sorarak doktoru, uzmanı veya hemşireyi boğacak kadar bağımlı ve kendi sağlığı hakkında pasif kalmaması için biraz dikkatli olmaları gerekebilir.

Esnek

Bu uygulamalı kişi, tıp uzmanlarıyla uzun vadeli ilişkiler kurmak veya duygusal destek aramakla ilgilenmeyen, muhtemelen en verimli hasta etkileşimidir. Genellikle nadiren sağlık ihtiyaçları olur ve sadece acil tıbbi ihtiyaçları varsa bir doktora görünürler. İlaca karşı mesafeli tutumları ve sağlık hizmetleri sektörüne karşı önyargıları, onları bütçe kararları almaya ve sağlığı ikinci plana atmaya zorlayabilir. Bu tür hastaları sıkmak yerine, onlara sağlığın önemini anlatmaya çalışmak mantıklıdır.

Açık Fikirli – Gezgin

Bu kişi teşhis ve tedaviyi, güçlü bir duygusal destek ile doktor ve hasta arasında dürüst bir ortaklık olarak görür. Bu hasta, olası şifanın ruhsal alemlerini keşfetmekle ilgileniyor ve tıbbı bir bilimden çok bir sanat olarak görüyor. Bilgiye ve ilgiye açlar ve her yöne çekilebilirler. Ayrıca tıbbi sürecin kapsamlı bir açıklamasını sağlayabilirler ve uygulamanız ile alternatif tedaviler arasındaki boşlukları doldurmanızı isteyebilirler Güçlü tip. Bir hastanın/danışanın kişiliğini analiz etmek, ona yaklaşmanın ve hasta psikolojisini yönetmenin en önemli adımıdır. Tanı aşamasından tedavi veya program sonuna kadar destek veriyoruz ve genellikle hasta/danışan yönetimini kolaylaştırıyoruz.

Hemen şimdi hizmetlerimiz hakkında iletişime geçebilirsiniz.